11/26/2007

Nage-no-kata

1st Kodokan Judo Kata International Tournament 2007: Japan - Toshimitsu Takahashi (tori) & Fumikazu Yoda (uke).




More on website Judoschool Jan Snijders